ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 13:23:32 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 75.64 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 75.64 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 75.64 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
13:22:30 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
24 µg/m³
29.1 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
13:21:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
16 µg/m³
30.7 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
13:21:08 น.
ตำแหน่งทดสอบ
16 µg/m³
31.3 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
13:20:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
21 µg/m³
25.1 °C
57 %
660 PPM.
25/06/2024
13:19:20 น.
IT-Zone
10 µg/m³
30.1 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
13:19:09 น.
งานซ่อมฯ
24 µg/m³
28.9 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
13:19:08 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
29.8 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
13:17:38 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
26 µg/m³
29.2 °C
44 %
0 PPM.
25/06/2024
13:16:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
16 µg/m³
31.2 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
13:16:15 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
31.5 °C
45 %
0 PPM.
25/06/2024
13:15:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
20 µg/m³
25 °C
58 %
663 PPM.
25/06/2024
13:14:29 น.
IT-Zone
0 µg/m³
30.1 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
13:14:17 น.
งานซ่อมฯ
22 µg/m³
28.9 °C
62 %
0 PPM.
25/06/2024
13:14:16 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
29.8 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
13:12:41 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
26 µg/m³
29.4 °C
45 %
0 PPM.