ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 19/06/2024 เวลา 19:42:38 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
19/06/2024
19:42:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.9 °C
63 %
472 PPM.
19/06/2024
19:41:11 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.7 °C
45 %
0 PPM.
19/06/2024
19:41:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.3 °C
47 %
0 PPM.
19/06/2024
19:41:09 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.
19/06/2024
19:40:46 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.8 °C
61 %
0 PPM.
19/06/2024
19:40:45 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
35.8 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
19:37:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.8 °C
63 %
472 PPM.
19/06/2024
19:36:19 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.7 °C
45 %
0 PPM.
19/06/2024
19:36:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.4 °C
47 %
0 PPM.
19/06/2024
19:36:17 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.
19/06/2024
19:35:54 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.8 °C
61 %
0 PPM.
19/06/2024
19:35:53 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
35.8 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
19:32:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.8 °C
63 %
471 PPM.
19/06/2024
19:31:27 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.7 °C
45 %
0 PPM.
19/06/2024
19:31:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.3 °C
47 %
0 PPM.