ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 20/06/2024 เวลา 17:18:36 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
20/06/2024
17:15:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.6 °C
69 %
432 PPM.
20/06/2024
17:15:32 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.3 °C
44 %
0 PPM.
20/06/2024
17:15:27 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
28.1 °C
49 %
0 PPM.
20/06/2024
17:15:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
33.1 °C
47 %
0 PPM.
20/06/2024
17:15:10 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.3 °C
59 %
0 PPM.
20/06/2024
17:15:09 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
35.4 °C
53 %
0 PPM.
20/06/2024
17:10:40 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
33.3 °C
44 %
0 PPM.
20/06/2024
17:10:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.6 °C
71 %
426 PPM.
20/06/2024
17:10:32 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
27.7 °C
44 %
0 PPM.
20/06/2024
17:10:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
33.1 °C
47 %
0 PPM.
20/06/2024
17:10:19 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.2 °C
59 %
0 PPM.
20/06/2024
17:10:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
35.4 °C
53 %
0 PPM.
20/06/2024
17:05:48 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.4 °C
44 %
0 PPM.
20/06/2024
17:05:40 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
27.4 °C
40 %
0 PPM.
20/06/2024
17:05:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
33.1 °C
47 %
0 PPM.